Внесення пропозицій до Генерального плану села Солодководне

         «Про розробку містобудівної документації «Генеральний план с.Солодководне Розівського району Запорізької області. Оновлення з розширенням меж населеного пункту та План зонування с.Солодководне Розівського району Запорізької області» (у складі Генерального плану) затверджене рішенням Солодководненської сільської ради Розівського району Запорізької області № 09 від 27.06.2018р

        Внесення пропозицій до Генерального плану села Солодководне Розівського району Запорізької області фізичними та юридичними особами.
         Генеральний план – це довгострокова стратегія, яка розробляється та затверджується в інтересах територіальної громади з урахуванням державних, громадських та приватних інтересів. Відповідно до чинного законодавства строк дії Генерального плану населеного пункту не обмежується. Зміни до Генерального плану населеного пункту можуть вноситися не частіше, ніж один раз на п`ять років.
        Солодководненська сільська рада  пропонує  територіальній громаді сіл прийняти активну участь у підготовці пропозицій при розробці Генерального плану села Солодководне Розівського району Запорізької області.
       Порядок і строк внесення пропозицій до Генерального плану села Солодководне фізичними та юридичними особами визначено постановою Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 р. N 555«Про затвердження Порядку проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні».
        Всі пропозиції та ідеї будуть опрацьовані та, у разі відповідності їх вимогам чинного законодавства, відображені у містобудівній документації, яка не матиме гриф обмеження доступу, а буде відкритою, доступною та розміщена на офіційному сайті.
       Після опрацювання та врахування, у відповідності до ДБН, всіх пропозицій територіальної громади, відбудуться громадські слухання цієї містобудівної документації, після чого вони будуть запропоновані до затвердження.
         Згідно чинного законодавства пропозиції подаються громадянами у письмовому вигляді із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, місця проживання, особистим підписом і повинні містити обґрунтування з урахуванням вимог законодавства, будівельних норм, державних стандартів та правил.

Пропозиції громадськості підлягають реєстрації органом місцевого самоврядування та розглядаються розробником і замовником проектів містобудівної документації у місячний строк.

         Пропозиції (зауваження) пропонується подавати письмово до 03.10.2018 року за адресою: с. Солодководне, вул Миру, буд. 24, тел/факс: . 06162-99-6-42,  спеціалісту II категорії, землевпоряднику Прокоповій Євгенії  Олександрівні.

         Пропозиції, подані після встановленого строку, залишаються без розгляду.

« повернутися до списку новин

Логін: *

Пароль: *